Hvad betyder BIV, NOM mv.??

CAC, CACIB mv. betyder de opnåede certificater i de forskellige klasser. Man skal blive nr. 1 hver gang katten opnår et certificat. BIV betyder Best in Variant, dvs. den bedste i farven og der skal være mindst 3 katte for at der kan udtages et. NOM betyder nomineret til Best in show - dvs. at dommeren vælger sin bedste killing, ungdyr mv. indenfor alle semilanghårskattene. BIS er Best in show og den kat som er den bedste killing, ungdyr mv. total på udstillingen indenfor semilangshårsgruppen. BOX er best of opposite sex, dvs den bedste kat af modsat køn. Dog er alle killing og ungdyr imod hinanden om BIS.

Hvad betyder Ex 1, BIV, CAC osv.


Kattene opdeling i kategorier, og grupper på udstillingerne.
Kattene bedømmes på udstillinger efter følgende opdeling:

1.  Kategorierne I (exotic/perser), II (semilanghår), III (korthår) og IV (siam/okh) 
2.  Race
3.  Farve/opdrætsnummer/EMS kode (enkelte racer er ikke opdelt i farver)
4.  Kastrat/ikke-kastrat
5.  Titel/alder
6.  Køn

 

Udstillingsklasser
Katte kan tilmeldes til udstilling i følgende klasser:
Kl. 1 Europa Champion (EC). Katten tildeles ærespræmie og konkurrerer om BIV, NOM
Kl. 2 Europa Premier (EP) Katten tildeles ærespræmie og konkurrerer om BIV-Kastrat, NOM
Kl. 3 Grand International Champion (GIC) Katten konkurrerer om CACE, BIV, NOM
Kl. 4 Grand International Premier (GIP) Katten konkurrerer om CAPE, BIV-Kastrat, NOM
Kl. 5 International Champion (IC). Katten konkurrerer om CAGCIB, BIV, NOM
Kl. 6 International Premier (IP). Katten konkurrerer om CAGPIB, BIV-Kastrat, NOM
Kl. 7 Champion (Ch.). Katten konkurrerer om CACIB, BIV, NOM
Kl. 8 Premier (Pr.). Katten konkurrerer om CAPIB, BIV-kastrat, NOM
Kl. 9 Åben klasse. Katten konkurrerer om CAC, BIV, NOM
Kl. 10 Kastrat klasse. Katten konkurrerer om CAP, BIV-kastrat, NOM
Kl. 11 Ungdyr. Katte i alderen 6-10 mdr. konkurrerer om EX1, BIV, NOM
Kl. 12 Killing. Katte i alderen 3-6 mdr. konkurrerer om EX1, BIV, NOM
Kl. 14 Huskatte. Katte uden stamtavle konkurrerer indbyrdes om placering som 1-2-3, osv.,
hvis der er mindst 3 katte
Kl. 15 Avl. Hun- eller hankatte der er repræsenteret ved mindst 5 afkom fra mindst 2 kuld på  udstillingen. Avlskatten skal selv være til stede. Klassen opdeles i de fire kategorier.  Points gives i henhold til afkommets placering på udstillingen.
Kl. 16 Opdræt. Katte med samme stamnavn (min. 7 fra min. 2 kuld). Ellers som i kl. 15
Kl. 17 Veteran. Katte over 6 år. Klassen opdeles i de fire kategorier. Kattene placeres som I-II-III osv. Ingen opdeling i køn
Kl. 18 Pensionist. Som kl. 17, men for katte over 10 år
Kl. 19 Kuld. Kuld bestående af min. 3 killinger (3-4 mdr.) konkurrerer om bedste kuld. Opdeling i de fire kategorier.

 

Bedømmelser
I klasserne 3-12 gives følgende bedømmelser: EX (excellent = 88-100 points), MG (meget god = 76-87 points), 
G (God = 61-75 points). Derudover placeres kattene som 1-2-3-4. Øvrige katte placeres ikke. 

Kattene bedømmes efter internationale standarder for hver race, hvor 100 points er maximum. Klasserne 14-19 er nationale klasser og kattene placeres som nr. 1-2-3 osv.

Certifikater og titler
Kastrerede katte og ikke-kastrerede katte konkurrerer aldrig mod hinanden og har hver sit sæt certifikater og titler, hvor "premier"-titler refererer til kastrerede katte. For at opnå certifikat, skal katten have opnået EX 1 i sin klasse. 

Certifikatet kan tilbageholdes, hvis den vindende kat ikke opnår de nødvendige points for det pågældende certifikat (EX1-)

CAC Gives i kl. 9. Kræver min. 93 points. 3 x CAC givet af 3 forskellige dommere giver katten titlen Champion. (CAC = champion certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 7
 
CAP Gives i kl. 10. Kræver min. 93 points. 3 x CAP givet af 3 forskellige dommere giver katten titlen Premier. (CAP = premier certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 8
 
CACIB Gives i kl. 7. Kræver min. 95 points. 3 x CACIB givet af 3 forskellige dommere i 2 forskellige lande giver katten titlen International Champion. (CACIB = International Champion certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 5
 
CAPIB Gives i kl. 8. Kræver min. 95 points. 3 x CAPIB givet af 3 forskellige dommere i 2 forskellige lande giver katten titlen International Premier. (CAPIB = International Premier certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 6
 
CAGCIB Gives i kl. 5. Kræver min. 96 points. 6 x CAGCIB givet af 3 forskellige dommere i 3 forskellige lande giver katten titlen Grand International Champion. (CAGCIB = Grand International Champion certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 3
 
CAGPIB Gives i kl. 6. Kræver min. 96 points. 6 x CAGPIB givet af 3 forskellige dommere i 3 forskellige lande giver katten titlen Grand International Premier (CAGPIB = Grand International Premier certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 4
 
CACE Gives i kl. 3. Kræver min. 97 points. 9 x CACE givet af 3 forskellige dommere i 3 forskellige lande giver katten titlen Europa Champion (CACE = Europa Champion certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 1
 
CAPE Gives i kl. 4. Kræver min. 97 points. 9 x CAPE givet af 3 forskellige dommere i 3 forskellige lande giver katten titlen Europa Premier. (CAPE = Europa Premier certifikat). Katten konkurrerer derefter i kl. 2
 
Hvis en dommer tidligere har givet katten et certifikat i samme klasse, skal ejeren selv i udstillingssekretariatet anmode om kontrasignering af en anden dommer, hvis dette er nødvendigt for opnåelse af titlen.
BIV Bedst i Varietet. Efter bedømmelse af en hel farvegruppe (EMS nr.) udtages den bedste heraf til BIV. Der skal være mindst 3 katte til bedømmelse i opdrætsnummeret. Hvis der er såvel 3 voksne som 3 killinger og 3 ungdyr tilstede, kan der også udtages BIV-Ungdyr og BIV-Killinger.
Kastrater konkurrerer om deres eget BIV (ligeledes min. 3 katte). Der kræves  min. 95 points og i voksen-klasserne certifikat for opnåelse af BIV
 
NOM Nomineret til Best in Show. Efter bedømmelse af en hel kategori (exotic/perser, semilanghår, korthår, siam/okh) udtager dommeren sine bedste katte til Best in Show. Hver dommer kan nominere en voksen han, en voksen hun, et ungdyr, en killing, en kastrat-han og en kastrat-hun
 
Eksempel
En killing starter sin karriere som 3 mdr. i kl. 12. Når den fylder 6 mdr. konkurrerer den i kl. 11 mod andre ungdyr. Ved 10 mdr., stiller den op i kl. 9 Åben klasse, (hvis den ikke er kastreret), hvor den konkurrerer om CAC. Med 3 x CAC bliver katten Champion og rykker op i kl. 7, hvor den konkurrerer om CACIB. Den skal have 3 x CACIB, hvoraf det ene skal hentes i udlandet. Katten er nu International Champion og skal nu konkurrere om CAGCIB i kl. 5, som den skal have 6 af i 3 forskellige lande af 3 forskellige dommere. Katten bliver nu Grand Int. Champion og rykker op i klasse 3 - Grand Int. Champion. Her konkurrerer den om CACE, som den skal have 9 af i 3 forskellige lande af 3 forskellige dommere. Efter de 9 CACE'er er den Europa Champion og konkurrerer i klasse 1 - Europa Champion - om ærespræmien. Undervejs kæmper den hver gang om BIV og NOM og har mulighed for at blive BIS eller BOX (se ovenstående).

Hvis katten bliver kastreret, beholder den sin titel og skal starte forfra i kastrat-klasserne. En kat kan således være både Europa Champion og Europa Premier.

Sakset fra www.darak.dk